unconscious-mind

על אודות הפורום

פורום תל-אביב של השדה הלאקאניאני הוא עמותה ללא מטרת רווח, חלק מה-,International Forums of the Lacanian Field רשת עולמית של פורומים ללימוד ולהוראת הפסיכואנליזה של ז'אק לאקאן (1901-1981), שבסיסה בפריז. חברי הפורום, פסיכואנליטיקאים וקלינאים, לומדים את הפסיכואנליזה הלאקאניאנית ומלמדים אותה. פרטים על הכנס "מה עושה הפסיכואנליזה לחיי האהבה?". בנוסף, הפורום מארח מספר פעמים בשנה אנליטיקאים חברי האקול (בית הספר המרכזי) של השדה הלאקאנייני לסדרת הרצאות וקבוצות לימוד.

 

תפקידים:

 

הוועד המנהל

מזכיר: אדוארדו מינסאס

נציגה (דלגייט): סוזי רויזין

גזברית: תמי רכטר

 

ועדת המרחב הקליני

דפנה בן זקן

חואנה קנדל

סוזי רויזין

 

ועדת הוראה

עידן אורן

יהודה ישראלי

אדוארדו מינסאס

 

 אינטרנט ותקשורת

יהודה ישראלי

 עורך

עידן אורן