fingers closeup1

קישורים

פודקאסט של הרצאה של האנליטיקאית מארי קריסטין לזניק 6/6/2017

כיצד ניתן להשתמש בטופולוגיה כדי להבחין בין פסיכוזה ואוטיזם אצל תינוקות?

מאמרים של מארי קריסטין לזניק להורדה

טקסט של פרויד – הפרעת זיכרון על האקרופוליס

  • Freud Accropolis
  • הפורום הבינלאומי של השדה הלאקאניאני
  • logoEPIFCL
  • http://www.laznik.fr  האתר של מארי קריסטין לזניק, אנליטיקאית מפריז