חלק ראשון בסמינר השנתי: פרדוקסים בפסיכואנליזה / יהודה ישראלי

escher

פרדוקס זה מה שקורה כשיש טעות  בהנחות היסוד שלנו. הנחת יסוד בעייתית במיוחד היא אחדותו של הסובייקט. בסדרה נעקוב אחר הנחות היסוד שמאחורי קושיות כמו: איזה מין מדע יכול להכיל את הפסיכואנליזה שיש בה סובייקט חוקר סובייקט? כיצד המסמנים שביניהם מתקיים הסובייקט הם גם אלו שמוחקים אותו? מה ההנחות שמקיימות סתירה זו והאם יש לנו את התפיסה הרב ממדית שדרכה רואים פתרון? כיצד תביעת האחר בסופו של דבר מתבררת כאיווי של הסובייקט? על מה יכול הסובייקט להישען בממשי בבואו לברוא עולמות בהגייה? בהתפכחות האנליטית מאמונה באחר גדול מה משמר את תוקף הדברים? האם מטרת האנליזה היא הפחתת סבל? או ידיעה? ומהם התנאים בהם ידע וסבל סותרים או תומכים?